Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VOS: Nhắc nhở chậm CBTT Nghị quyết HĐQT về giao dịch với bên có liên quan

HOSE - 30/11/2021 04:36:38
VOS: Nhắc nhở chậm CBTT Nghị quyết HĐQT về giao dịch với bên có liên quan

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo nhắc nhở chậm CBTT Nghị quyết HĐQT về giao dịch với bên có liên quan đối với Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam như sau:


Tài liệu đính kèm
  45829_ch-Ben-Lien-Quan.pdf

Tin tức về VOS

Tin tức cùng ngành