Mã Chứng Khoán   Tin tức  

POW: Quý III/2021, lợi nhuận sau thuế đạt 603 tỷ đồng, gấp gần 5 lần cùng kỳ

DTCK - 30/11/2021 07:52:46
Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam PVPower (POW – sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021 với doanh thu đạt 5.342 tỷ đồng, giảm 14%; lợi nhuận sau thuế đạt 603 tỷ đồng, gấp gần 5 lần so với quý III/2020

Lũy kế từ đầu năm đến nay, Công ty đạt doanh thu 20.966 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2.033 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại ngày 30/9/2021, POW có 9.320 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền. Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là 1.230 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái.

Vốn chủ sở hữu hợp nhất là 32.728 tỷ đồng, trong đó quỹ đầu tư phát triển là 2.174 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 4.549 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu POW đã có phiên giao dịch bùng nổ ngày 15/11 khi đóng cửa tăng 6,9% lên mức giá trần 13.850 đồng/CP với khối lượng khớp lệnh lên tới hơn 44,5 triệu đơn vị.

Được biết, sau khi IPO vào năm 2018, kết quả hoạt động kinh doanh mấy năm gần đây của PVPower khiến nhiều cổ đông thất vọng. Năm 2018, Công ty không chia cổ tức, năm 2019 chia cổ tức với tỷ lệ 3% và năm 2020 vỏn vẹn 2%.

Năm 2021, PVPower đặt kế hoạch cổ tức 2% và lợi nhuận sau thuế 1.325 tỷ đồng, bằng một nửa so với mức thực hiện năm 2020.

Theo báo cáo tài chính, đến 31/12/2020, PV Power có 5.897 tỷ đồng đầu tư tài chính dài hạn vào nhiều doanh nghiệp khác, trong đó đầu tư vào công ty con 5.184 tỷ đồng, đầu tư vào công ty liên kết 335 tỷ đồng, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 399 tỷ đồng và phải trích lập dự phòng 20 tỷ đồng.

Một số công ty con của PV Power như CTCP Thủy điện Đăkdring, Thủy điện Hủa Na… có hiệu quả hoạt động không cao. Một số công ty liên kết hoạt động yếu kém, tiêu biểu như CTCP Thủy điện Nậm Chiến (PV Power nắm 30,72% cổ phần) mười mấy năm không chia cổ tức.

Tin tức về POW

Tin tức cùng ngành