Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VC7: Ông Hoàng Trọng Đức đăng ký mua 132.011 quyền mua cổ phiếu ngày 12/11/2021

HNX - 30/11/2021 13:57:23
VC7: Ông Hoàng Trọng Đức đăng ký mua 132.011 quyền mua cổ phiếu ngày 12/11/2021
.

Tài liệu đính kèm
 62859_000010962100_vc7.pdf