Mã Chứng Khoán   Tin tức  

ITC: Nghị quyết HĐQT về việc chốt DSCĐ chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu

HOSE - 30/11/2021 17:20:59
ITC: Nghị quyết HĐQT về việc chốt DSCĐ chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chốt DSCĐ chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu như sau:


Tài liệu đính kèm
 80213_tuc-2020-bang-cp.pdf

Tin tức về ITC

Tin tức cùng ngành