Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PHN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

HNX - 30/11/2021 18:59:32
PHN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PHN của CTCP Pin Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/12/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/12/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 17%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.700 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 10/01/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Công ty cổ phần Pin Hà Nội vào các ngày làm việc bắt đầu từ ngày 10/01/2022, yêu cầu xuất trình Chứng minh nhân dân và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần hoặc các giấy tờ uỷ quyền hợp lệ (nếu có).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

Tin tức về PHN

Tin tức cùng ngành