Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CFPT2111: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CFPT2111

HOSE - 21/12/2021 15:50:58
CFPT2111: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CFPT2111

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền FPT/VCSC/M/Au/T/A4 (mã CK: CFPT2111) do Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt phát hành như sau:


Tài liệu đính kèm
  14309_--QD-niem-yet-CW.pdf

Tin tức về FPT

Tin tức cùng ngành