Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CFPT2105: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CFPT2105

HOSE - 21/12/2021 15:54:40
CFPT2105: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CFPT2105

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền FPT/5M/SSI/C/EU/Cash-10 (mã CK: CFPT2105) như sau:


Tài liệu đính kèm
  11546_ang-ky-cuoi-cung.pdf

Tin tức về FPT

Tin tức cùng ngành