Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CMX: Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

HOSE - 21/12/2021 16:47:36
CMX: Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

 Công ty Cổ phần Camimex Group thông báo Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 42612_-2021_19-12-2021.pdf

Tin tức về CMX

Tin tức cùng ngành