Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TMT: Biên bản họp của Ban Kiểm soát về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát

HOSE - 21/12/2021 18:41:36
TMT: Biên bản họp của Ban Kiểm soát về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát

Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố Biên bản họp của Ban Kiểm soát về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát như sau:


Tài liệu đính kèm
 125720_p-bau-Truong-BKS.pdf

Tin tức về TMT

Tin tức cùng ngành