Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DRC: Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền

HOSE - 22/12/2021 07:19:40
DRC: Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền

 Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền như sau:


Tài liệu đính kèm
 40712_-ung-co-tuc-2021.pdf

Tin tức về DRC

Tin tức cùng ngành