Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CMX: Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

HOSE - 22/12/2021 14:28:53
CMX: Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Công ty Cổ phần Camimex Group công bố Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:


Tài liệu đính kèm
 42259_o-phieu-rieng-le.pdf

Tin tức về CMX

Tin tức cùng ngành