Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CMX: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

HOSE - 22/12/2021 14:29:48
CMX: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty Cổ phần Camimex Group thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:


Tài liệu đính kèm
 42309_et-dang-luu-hanh.pdf

Tin tức về CMX

Tin tức cùng ngành