Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CMC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Ngô Phương Anh

HNX - 22/12/2021 17:00:00
CMC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Ngô Phương Anh
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Phương Anh
- Họ tên người có liên quan: Ngô Thu Hương
- Mối quan hệ: Chị ruột
- Tỷ lệ nắm giữ: 5,61%
- Họ tên người có liên quan: Ngô Thị Mùi
- Mối quan hệ: Mẹ
- Tỷ lệ nắm giữ: 4,85%
- Mã chứng khoán: CMC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 533.300 CP (tỷ lệ 11,69%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 8.500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 524.800 CP (tỷ lệ 11,51%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 476.900 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 10,46%
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan: 1.001.700 CP
- Tỷ lệ nắm giữ cùng người có liên quan: 21,96%
- Lý do thay đổi sở hữu: Nhu cầu tài chính
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 16/12/2021.

Tin tức về CMC

Tin tức cùng ngành