Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DGC: Thông báo về việc bán tiếp cổ phần của DGC do Vinachem sở hữu

HOSE - 23/12/2021 19:37:01
DGC: Thông báo về việc bán tiếp cổ phần của DGC do Vinachem sở hữu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang thông báo về việc bán tiếp cổ phần của DGC do Vinachem sở hữu như sau:


Tài liệu đính kèm
 34309_-Vinachem-so-huu.pdf
 34309_au-truc-Vinachem.pdf
 34310_uong-von-tai-DGC.pdf
 34311_-so-536-UBQLV-CN.pdf
 34311_---QD-16-cua-TTg.pdf
 34312_222-cua-Vinachem.PDF
 34312_n-so-huu-co-phan.pdf
 34315_tin-cua-VINACHEM.pdf

Tin tức về DGC

Tin tức cùng ngành