Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DGC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

HOSE - 23/12/2021 19:42:38
DGC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang như sau:


Tài liệu đính kèm
  31307_oa-chat-Viet-Nam.pdf

Tin tức về DGC

Tin tức cùng ngành