Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CFPT2105: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CFPT2105

HOSE - 23/12/2021 19:57:29
CFPT2105: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CFPT2105

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền FPT/5M/SSI/C/EU/Cash-10 (mã CK: CFPT2105) do Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI phát hành như sau:


Tài liệu đính kèm
  30013_NY-CW-do-dao-han.pdf

Tin tức về FPT

Tin tức cùng ngành