Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CFPT2102: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CFPT2102

HOSE - 24/12/2021 17:06:41
CFPT2102: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CFPT2102

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền FPT/VCSC/M/Au/T/A3 (mã CK: CFPT2102) do Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt phát hành như sau:


Tài liệu đính kèm
  40605_quyen-do-dao-han.pdf

Tin tức về FPT

Tin tức cùng ngành