Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TCH: Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH

HOSE - 05/01/2022 11:01:33
TCH: Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy thông báo phát hành cổ phiếu để  tăng vốn cổ phần từ NVCSH như sau:


Tài liệu đính kèm
 70552_an-tu-nguon-VCSH.pdf

Tin tức về TCH

Tin tức cùng ngành