Mã Chứng Khoán   Tin tức  

STB: Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC, thời gian và địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ năm tài chính 2021

HOSE - 05/01/2022 11:05:13
STB: Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC, thời gian và địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ năm tài chính 2021

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín thông báo Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC, thời gian và địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ năm tài chính 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 

20211231_20211231 - STB - NQ 119_Ngay dang ky cuoi cung thoi gian va dia diem to chuc hop ĐHĐCĐ thuong nien nam tai chinh 2021.pdf

20211231_20211231 - STB - CBTT Nghi quyet 119 ve Ngay dang ky cuoi cung thoi gian va dia diem to chuc hop ĐHĐCĐ thuong nien nam tai chinh 2021.pdf

Tin tức về STB

Tin tức cùng ngành