Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CMC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Ngô Phương Anh

HNX - 05/01/2022 11:08:45
CMC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Ngô Phương Anh
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Phương Anh
- Họ tên người có liên quan: Ngô Thu Hương
- Mối quan hệ: Chị ruột
- Tỷ lệ nắm giữ: 5,61%
- Họ tên người có liên quan: Ngô Thị Mùi
- Mối quan hệ: Mẹ
- Tỷ lệ nắm giữ: 4,85%
- Mã chứng khoán: CMC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 460.200 CP (tỷ lệ 10,09%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 16.200 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 444.000 CP (tỷ lệ 9,73%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 476.900 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 10,46%
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan: 920.900 CP
- Tỷ lệ nắm giữ cùng người có liên quan: 20,19%
- Lý do thay đổi sở hữu: Nhu cầu tài chính
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 28/12/2021.

Tin tức về CMC

Tin tức cùng ngành