Mã Chứng Khoán   Tin tức  

POW: Giải trình thông tin liên quan đến sự cố tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1

HOSE - 05/01/2022 11:15:16
POW: Giải trình thông tin liên quan đến sự cố tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP thông báo giải trình thông tin liên quan đến sự cố tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 như sau:


Tài liệu đính kèm
 41129_u-co-tai-NMD-VA1.pdf

Tin tức về POW

Tin tức cùng ngành