Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CFPT2106: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CFPT2106

HOSE - 05/01/2022 11:18:09
CFPT2106: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CFPT2106

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CFPT02MBS21CE (mã CK: CFPT2106) do Công ty Cổ phần Chứng khoán MB phát hành như sau: 


Tài liệu đính kèm
  30552_quyen-do-dao-han.pdf

Tin tức về FPT

Tin tức cùng ngành