Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CFPT2105: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CFPT2105

HOSE - 05/01/2022 11:39:04
CFPT2105: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CFPT2105

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền FPT/5M/SSI/C/EU/Cash-10 (mã CK: CFPT2105) do Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI phát hành như sau:


Tài liệu đính kèm
  12003_NY-CW-do-dao-han.pdf

Tin tức về FPT

Tin tức cùng ngành