Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SVC: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Đào Minh Tuấn

HOSE - 05/01/2022 12:06:58
SVC: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Đào Minh Tuấn

Đào Minh Tuấn báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn như sau:


Tài liệu đính kèm
 110614_DL-Dao-Minh-Tuan.pdf

Tin tức về SVC

Tin tức cùng ngành