Mã Chứng Khoán   Tin tức  

FPT: Báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn

HOSE - 05/01/2022 12:34:03
FPT: Báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn

Báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn Công ty Cổ phần FPT như sau:


Tài liệu đính kèm
  23506_n-xoa-thong-tin).pdf

Tin tức về FPT

Tin tức cùng ngành