Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CSTB2107: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CSTB2107

HOSE - 05/01/2022 13:36:29
CSTB2107: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CSTB2107

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền STB/5M/SSI/C/EU/Cash-11 (mã CK: CSTB2107) do Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI phát hành như sau:


Tài liệu đính kèm
  115039_NY-CW-do-dao-han.pdf

Tin tức về STB

Tin tức cùng ngành