Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TTZ: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Bích Thủy

HNX - 05/01/2022 13:38:42
TTZ: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Bích Thủy
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Bích Thủy
- Mã chứng khoán: TTZ
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 359.300 CP (tỷ lệ 4,75%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 19.800 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 379.100 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,01%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 22/11/2021.

Tin tức về TTZ

Tin tức cùng ngành