Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VC7: Ngày 07/01/2022, ngày giao dịch đầu tiên 23.058.585 cổ phiếu niêm yết bổ sung

HNX - 05/01/2022 15:24:15
VC7: Ngày 07/01/2022, ngày giao dịch đầu tiên 23.058.585 cổ phiếu niêm yết bổ sung

Tài liệu đính kèm
 32014_ngay_GD_dau_tien.jpg