Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CPNJ2107: Thông báo về lập DS người sở hữu chứng quyền tại ngày đáo hạn

HOSE - 06/01/2022 18:40:14
CPNJ2107: Thông báo về lập DS người sở hữu chứng quyền tại ngày đáo hạn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt thông báo về việc lập DS người sở hữu chứng quyền CPNJ2107 do VCSC phát hành tại ngày đáo hạn như sau:


Tài liệu đính kèm
  35057_ach-ngay-dao-han.pdf

Tin tức về PNJ

Tin tức cùng ngành