Mã Chứng Khoán   Tin tức  

UNI: CTCP Thiết kế Xây lắp Viễn Đông đã bán 0 CP

HNX - 07/01/2022 12:24:18
UNI: CTCP Thiết kế Xây lắp Viễn Đông - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Thiết kế Xây lắp Viễn Đông
- Mã chứng khoán: UNI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 712.031 CP (tỷ lệ 4,56%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Đình Dũng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 925.612 CP (tỷ lệ 5,93%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 712.031 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 712.031 CP (tỷ lệ 4,56%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Giá chưa đạt kỳ vọng
- Ngày bắt đầu giao dịch: 31/12/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 31/12/2021.

Tin tức về UNI

Tin tức cùng ngành