Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VIB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lê Quang Trung

HOSE - 07/01/2022 15:47:25
VIB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lê Quang Trung

Lê Quang Trung thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam như sau:


Tài liệu đính kèm
 33740_B-Le-Quang-Trung.pdf

Tin tức về VIB

Tin tức cùng ngành