Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SAM: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

HOSE - 09/01/2022 23:07:30
SAM: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

Công ty Cổ phần SAM Holdings thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 62102_-2020_07.01.2022.pdf

Tin tức về SAM

Tin tức cùng ngành