Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TCH: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

HOSE - 10/01/2022 14:30:21
TCH: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (mã CK: TCH) như sau:


Tài liệu đính kèm
 122110_cp-tu-nguon-VCSH.pdf

Tin tức về TCH

Tin tức cùng ngành