Mã Chứng Khoán   Tin tức  

STB: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2021

HOSE - 10/01/2022 14:30:46
STB: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2021

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (mã CK: STB) như sau:


Tài liệu đính kèm
 122123_CDTN-NAM-TC-2021.pdf

Tin tức về STB

Tin tức cùng ngành