Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CSTB2202: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CSTB2202

HOSE - 11/01/2022 11:29:54
CSTB2202: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CSTB2202

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền STB-HSC-MET04 (mã CK: CSTB2202) do Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phát hành như sau:


Tài liệu đính kèm
  72041_m-yet-CW-lan-dau.pdf

Tin tức về STB

Tin tức cùng ngành