Mã Chứng Khoán   Tin tức  

BFC: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

HOSE - 12/01/2022 10:37:53
BFC: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 62433_cong-ty-nam-2021.pdf

Tin tức về BFC

Tin tức cùng ngành