Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SMT: Nguyễn Thiện Cảnh - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã bán 100.000 CP

HNX - 12/01/2022 16:11:52
SMT: Nguyễn Thiện Cảnh - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã bán 100.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thiện Cảnh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: SMT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 221.899 CP (tỷ lệ 4,06%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 100.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 121.899 CP (tỷ lệ 2,23%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 23/12/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 06/01/2022.

Tin tức về SMT

Tin tức cùng ngành