Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CSTB2107: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CSTB2107

HOSE - 12/01/2022 16:47:04
CSTB2107: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CSTB2107

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền STB/5M/SSI/C/EU/Cash-11 (mã CK: CSTB2107) do Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI phát hành như sau:


Tài liệu đính kèm
  41205_NY-CW-do-dao-han.pdf

Tin tức về STB

Tin tức cùng ngành