Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SMT: Nguyễn Thiện Cảnh - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký bán 1.000 CP

HNX - 12/01/2022 18:50:49
SMT: Nguyễn Thiện Cảnh - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký bán 1.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thiện Cảnh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: SMT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 121.899 CP (tỷ lệ 2,23%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 13/01/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 11/02/2022.

Tin tức về SMT

Tin tức cùng ngành