Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CFPT2107: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CFPT2107

HOSE - 13/01/2022 19:22:35
CFPT2107: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CFPT2107

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền.FPT.VND.M.CA.T.2021.2 (mã CK: CFPT2107) như sau:


Tài liệu đính kèm
  51728_ang-ky-cuoi-cung.pdf

Tin tức về FPT

Tin tức cùng ngành