Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CSTB2111: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CSTB2111

HOSE - 13/01/2022 19:24:56
CSTB2111: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CSTB2111

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền.STB.VND.M.CA.T.2021.2 (mã CK: CSTB2111) như sau:


Tài liệu đính kèm
  50059_ang-ky-cuoi-cung.pdf

Tin tức về STB

Tin tức cùng ngành