Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CBS: Nông Thị Thủy - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 2.000 CP

HNX - 17/01/2022 11:05:52
CBS: Nông Thị Thủy - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 2.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nông Thị Thủy
- Mã chứng khoán: CBS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.600 CP (tỷ lệ 0,1%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nông Văn Thuyết
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 180.616 CP (tỷ lệ 5,12%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Cho nhu cầu cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 18/01/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 15/02/2022.

Tin tức về CBS

Tin tức cùng ngành