Mã Chứng Khoán   Tin tức  

BHK: CTCP Nhựa - Bao bì Ngân Hạnh không còn là cổ đông lớn sau khi bán 200.000 CP

HNX - 17/01/2022 11:16:20
BHK: CTCP Nhựa - Bao bì Ngân Hạnh không còn là cổ đông lớn

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Nhựa - Bao bì Ngân Hạnh

- Mã chứng khoán: BHK

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 200.000 CP (tỷ lệ 5,02%)

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 200.000 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Ngày không còn là cổ đông lớn: 04/11/2021.

Tin tức về BHK

Tin tức cùng ngành