Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HAH: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Á D.C

HOSE - 17/01/2022 12:16:31
HAH: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Á D.C

Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Á D.C báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn  Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An như sau:


Tài liệu đính kèm
  113208_-huu-co-dong-lon.pdf

Tin tức về HAH

Tin tức cùng ngành