Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HSL: Thông báo công văn của UBCKNN về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của HSL

HOSE - 17/01/2022 15:39:34
HSL: Thông báo công văn của UBCKNN về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của HSL

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà thông báo công văn của UBCKNN về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của HSL như sau:


Tài liệu đính kèm
 20227_i-da-cua-Cong-ty.pdf

Tin tức về HSL

Tin tức cùng ngành