Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CEG: Trần Thị Ngọc Tuyết - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 98.700 CP

HNX - 17/01/2022 16:04:32
CEG: Trần Thị Ngọc Tuyết - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 98.700 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thị Ngọc Tuyết
- Mã chứng khoán: CEG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 27.000 CP (tỷ lệ 0,71%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Đức Minh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 197.175 CP (tỷ lệ 5,19%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 98.700 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 19/01/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 16/02/2022.

Tin tức về CEG

Tin tức cùng ngành