Mã Chứng Khoán   Tin tức  

MCG: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Nguyễn Văn Dũng

HOSE - 17/01/2022 18:50:28
MCG: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Nguyễn Văn Dũng

Nguyễn Văn Dũng báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG như sau:


Tài liệu đính kèm
 52504_-Nguyen-Van-Dung.pdf

Tin tức về MCG

Tin tức cùng ngành