Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DRC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Thị Minh Thu

HOSE - 18/01/2022 06:36:24
DRC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Thị Minh Thu

Nguyễn Thị Minh Thu thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng như sau:


Tài liệu đính kèm
 64011_yen-Thi-Minh-Thu.pdf

Tin tức về DRC

Tin tức cùng ngành