Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VCF: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

HOSE - 08/02/2022 16:31:47
VCF: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

Công ty Cổ phần VINACAFÉ Biên Hòa công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 50453_F---BC-QTCT-2021.pdf

Tin tức về VCF

Tin tức cùng ngành