Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VIB: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

HOSE - 08/02/2022 17:15:52
VIB: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam công bố báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 65523_BC-QTCT-nam-2021.pdf

Tin tức về VIB

Tin tức cùng ngành